Att ta hjälp av proffs som Akono är bra för nattsömnen

Någon exakt siffra över hur många bostadsbränder som inträffar i Sverige finns det inte, uppskattningsvis är det mellan 30 000 och 40 000 årligen. Nästan hälften av dessa bränder startar i köket!

När du lagar mat på spisen bildas avlagringar av partiklar och fett i imkanalen, dvs frånluftskanalen i köksfläkten, som vid en brand kan antändas och förvärra skadan på hemmet.

Det är husägarens ansvar att hålla rent i ventilationskanalerna. Akono är ett företag som erbjuder tjänster som varje husägare behöver, Akono utför en fackmannamässig skötsel av imkanal och fläkt. Akono AB rekommenderar rengöring av imkanal och fläkt minst vartannat år.

Akono erbjuder även andra värdefulla tjänster för husägare, Akono kan även hjälpa dig med skötsel av frånluftsventilationen, framförallt i våtutrymmen.

När man som husägare kan få hjälp av kompetenta fackmän som Akono AB för att sköta delar av underhållet av huset så skall man ta det. Proffs som vet vad de gör är värdefullt och gör att man som ägare kan sova lite bättre på natten.

Du kan läsa omdömen om vad Akonos kunder tycker på Reco och Gulasidorna.

Akono AB jobbar över hela vårt avlånga land så det spelar ingen roll vart du bor, du kan alltid kontakta Akono för att få hjälp med service, rensning & rengöring av imkanaler och frånluftsventilation.